ANGLIČTINA

Tento článek zveřejněn autorem: Sobota, 27. Únor, 2021

Výuka angličtiny probíhá pro studenty do úrovně B2.

V kurzu je kladen důraz na správnou výslovnost, lekce dále zahrnují gramatiku, poslech a čtení s porozuměním, konverzaci, písemný projev.


Odpovědět