Ceník

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA PRO VEŘEJNOST

10 lekcí á 60 min…………………………….6000Kč / 600 Kč á 1 lekce

 

 

PŘIVEĎTE SVÉ ZNÁMÉ A PŘÁTELE A STUDUJTE ZA VÝHODNÉ CENY VE SKUPINOVÉM KURZU !

SKUPINOVÁ VÝUKA PRO VEŘEJNOST / 2 a více osob/

10 lekcí á 60 min……………………….3500 Kč Kč / 1 osoba/

 

Platba za jazykový kurz je hrazena vždy před zahájením kurzu převodem na účet.

Platbu  uhradˇte prosím na tento účet: 115-1822130247/0100

 

PŘEKLADY

čeština – němčina……………………………………….380 Kč á  1NS /1800 úhozů/

němčina – čeština……………………………………….350 Kč á  1NS

 

TLUMOČENÍ

čeština – němčina…………………………………………480 Kč á 60 minut

němčina – čeština………………………………………….450 Kč á 60 minut

 

TLUMOČENÍ S VÝJEZDEM

1/2 dne …..4 hodiny……………………………….2000 Kč

1 den………..8 hodin………………………………..4000 Kč

V ceně je zahrnut čas, strávený na cestě. Překročí-li doba tlumočení 8 hodin, je připočtena k celkové ceně 1/8 ceny za každou započatou hodinu.