Ceník

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA PRO VEŘEJNOST

12 lekcí á 45 min…………………………….4560 Kč / 380 Kč á 1 lekce/

PŘIVEĎTE SVÉ ZNÁMÉ A PŘÁTELE A STUDUJTE ZA VÝHODNÉ CENY VE SKUPINOVĚM KURZU !

SKUPINOVÁ VÝUKA PRO VEŘEJNOST / 2 a více osob/

12 lekcí á 45 min……………………….3000 Kč / 250 Kč á 1 lekce/

 

Platba za jazykový kurz je hrazena vždy před zahájením kurzu v hotovosti.

Platbu, prosím, uhradˇte na tento účet: 115-1822130247/0100

 

 

VÝUKA V PODNIKU, VE FIRMĚ

45 minut……………………………….350 Kč  á 1 osoba/ uvedena je pouze základní sazba, kompletní cena se odvíjí dle počtu studentů, zaměření výuky, dojížďky atd. -  konkrétní cena bude uvedena na základě Vašich požadavků.

Platba za jazykový kurz je hrazena vždy před zahájením kurzu. Jazykový kurz má 24 lekcí.

V ceně jazykových kurzů jsou zahrnuty  veškeré doprovodné materiály k výuce!

PŘEKLADY

čeština – němčina……………………………………….350 Kč á  1NS /1800 úhozů/

němčina – čeština……………………………………….330 Kč á  1NS

 

TLUMOČENÍ

čeština – němčina…………………………………………400 Kč á 60 minut

němčina – čeština…………………………………………380 Kč á 60 minut

 

TLUMOČENÍ S VÝJEZDEM

1/2 dne …..4 hodiny……………………………….1300 Kč

1 den………..8 hodin………………………………..2600 Kč

V ceně je zahrnut čas, strávený na cestě. Překročí-li doba tlumočení 8 hodin, je připočtena k celkové ceně 1/8 ceny za každou započatou hodinu.